Cysylltiadau

(Cliciwch ar y testun lliw i gysylltu â’r safleoedd.)

Y brif wefan ar gyfer Cymdeithas Grefyddol y Cyfeillion (Crynwyr) yn y DU (Cyfarfod Blynyddol Prydain) yw www.quaker.org.uk, sydd wedi’i leoli yn Friends House, Euston Road, London NW1 2BJ, ffôn: 020 7663 1017. Gellir dod o hyd yma i ragor o wybodaeth am Gymdeithas y Cyfeillion a gweithgareddau Crynwyr yn y DU a ledled y byd.

Archwilio Pwnc/mynegai ar gyfer wefan Crynwyr y DU uchod.

Quaker Faith & Practice yw’r llyfr o ddisgyblaeth Gristnogol a chyhoeddiad craidd Cyfarfod Blynyddol Prydain o Gymdeithas Grefyddol y Cyfeillion. Mae’n ymgais i fynegi gwirionedd trwy brofiad hanfodol personol a chorfforaethol y Cyfeillion. Mae hefyd yn disgrifio strwythurau presennol (llywodraeth eglwysig) Cyfarfod Blynyddol Prydain.

Cynghorion a Holiadau. Mae llyfr disgyblaeth gwreiddiol y Crynwyr, a adolygwyd o bryd i’w gilydd, weithiau yn annog y weinidogaeth sy’n cyfoethogi a dyfnhau ein cyfarfodydd ar gyfer addoli. Maent yn ffurfio y bennod agoriadol yn y llyfr Quaker Faith and Practice ac maent yn rhan hanfodol ohono er eu bod yn cael eu hargraffu ar wahân hefyd.

Crynwyr yng Nghymru (Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru).

Ar gyfer cyfarfodydd eraill y Crynwyr yng ngogledd Cymru, ewch i wefan Crynwyr Gogledd Cymru, os gwelwch yn dda.

Blog yw Quaker Strongrooms o Lyfrgell Canolig y Crynwyr.

Mae Quaker Peace and Social Witness yn ganolbwynt ar gyfer gweithrediad lleol a chenedlaethol Crynwyr o blaid heddwch a chyfiawnder ledled y byd, ac mae wedi ymrwymo i newid di-drais cymdeithasol.

Mae’r rhan fwyaf o aelodau Bwrdd Heddwch Cyfeillion y Gogledd yn cael eu penodi fel cynrychiolwyr drwy Gyfarfodydd Ardal y Crynwyr yng Ngogleddol Prydain. Yr amcan yw ‘cynghori ac annog Cyfeillion, a thrwyddynt hwy eu cyd-ddinasyddion, i hyrwyddo heddwch yn ei holl uchder ac ehangder’.

Quaker Africa Interest (Diddordebau a chyfranogiad y Crynwyr ym Mhrydain yng ngwledydd Affrica).

Crynwyr yng Nghanolbarth a De Affrica.

African Great Lakes Initiative (AGLI) menter gan Timau Heddwchy Cyfeillion.

Mae’r Friends World Committee for Consultation yn dod â Crynwyr o wahanol draddodiadau ac o wahanol rannau o’r byd at ei gilydd

Tystiolaeth y Crynwyr dros Gofal Ddaear (UDA).

Cyfarfod Unedig y Cyfeillion (UDA).