Addoliad/Map

Fe bery ein Cwrdd Addoli am awr bob Sul, gan ddechrau am 10:30 y bore

Tawelwch yw hanfod ein haddoliad ond mae pawb yn rhydd i gyfrannu os teimlant wedi eu symbylu i wneud hynny. Weithiau fe bery y tawelwch am yr awr gyfan.

O’r distawrwydd daw llonyddwch a nerth i’n cynnal yn ein bywyd beunyddiol. Mae addoliad yn rhan sylfaenol o’n bywydau ac nid ydym yn gwahaniaethu rhwng y sanctaidd a’r bydol. Mae croeso i blant – EBOSTIWCH  (enquiriesatbangorquakersdotorgdotuk)   ni ar cyn y cyfarfod os ydych yn bwriadu dod â hwy.

Croeso y bawb i’n Cyfarfodydd

Mae yna hefyd cyfarfod ganol wythnos ar ddydd Mawrth 1:00-1:45 yh prynhawn lle mae grwp llai yn ymgynnull i werthfawrogi amser tawel yng nghanol prysurdeb ein bywydau beunyddiol.

O bryd i’w gilydd cynhelir grwpiau trafod yn y Ty Cwrdd ar bynciau amrywiol. Edrychwch yn ein dyddiadur am unrhyw rai wedi eu rhestru ar hyn o bryd.

Mae croeso i bawb ym mhob un o’n cyfarfodydd, a mae mynediad llawn i’r anabl wedi ei sicrhau ar lawr isaf y Ty Cwrdd. Yn yr ystafell ymgynnull mae darpariaeth ar gyfer y trwm eu clyw.

Mae gennym lyfrgell cynhwysfawr gydag amrywiaeth eang o lyfrau’r Crynwyr ac eraill ar gael i’w benthyg.

SUT I DDOD O HYD I NI YN Y TY CWRDD YN STRYD Y DEON, BANGOR LL57 1UR:

© 2010 Micromap/Microsoft Corporation

Cliciwch yma i gweld y map rhyngweithiol